Salgs- og leveringsbetingelser

Kontakt oss

Innledning

Disse alminnelige betingelser gjelder dersom ikke annet er avtalt. Våre salgsbetingelser anses godtatt ved ordrebekreftelse eller påbegynt levering.

Tilbud, priser og tekniske spesifikasjoner

Alle priser er eksklusive merverdiavgift, emballasje og frakt.
Vi forbeholder oss salgspant for varen inntil fullt oppgjør har funnet sted.

Leveringstider

Angitte leveringstider er veiledende. For lagerførte varer tas forbehold om mellomsalg. Forsinkelser grunnet streik, lock-out eller force majeure betraktes ikke som mislighold av leveringen.

Leveringsbetingelser

FCA Hunndalen Incoterms 2010 på lagerførte varer hvis ikke annet er avtalt. Transportforsikring tegnes bare etter spesiell avtale.

Betalingsbetingelser

Netto pr. 20 dager, eller i henhold til ordrebekreftelse. Ved for sen betaling belastes forfalt beløp med 1% morarente pr. måned.

Avbestilling

Alle omkostninger som følge av en avbestilling belastes kunden. Spesialproduserte varer kan normalt ikke avbestilles.

Retur

Retur av varer kan kun skje etter avtale og for kundens regning og risiko. Ved retur av varer må alltid ordrenr./fakturanr. oppgis. Returomkostninger belastes med 20%. For varer som ved retur bærer preg av å være brukt eller skadet, vil forringelsen eller skaden skjønnsmessig bli fratrukket ved kreditering. Spesialbestilte varer kan IKKE returneres.

Reklamasjon

Reklamasjon på grunn av mangler ved varen, må skje etter avtale og innen 10 dager etter mottak. Returneres varen på annen måte enn avtalt, blir transportomkostningene belastet kjøper. Selger har rett til å reparere varen eller erstatte den med en tilsvarende ny innen rimelig tid. Plikten til reparasjon/erstatning bortfaller dersom det er foretatt konstruksjonsmessige forandringer på varen, ved feilmontering, mangelfullt vedlikehold eller feilaktig bruk.

Forsinkelse av vare

Levering innenfor en uke etter avtalt leveringstid, betraktes ikke som en forsinkelse. Selger er ikke ansvarlig for driftstap, tap av fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenser som er inntruffet hos kjøper eller tredjepart som følge av forsinkelse.

Grønsås Vikleverksted AS er ikke ansvarlig for forsinkelse, med mindre det kan dokumenteres at forsinkelsen er forårsaket av uaktsomhet av Grønsås Vikleverksted AS

Ansvar

Selger kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader på personer, ting eller annet økonomisk tap som følge av feil eller mangler ved varen.

Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil.